MUZEYİN ADMİNİSTRASİYASI

Direktor : Rəşid Babai.

Tel: +99412 565-12-88

Direktor müavini: Memmedov Esed.

Tel : +99412 565-12-87

Baş fond mühafizi : Məmmədova Nərmin.

Tel: +99412 452-44-07

Baş mühasib : Əliyev Vüqar.

Tel: +99412 565-12-87