Hücrələr

Yerli memarlıq ənənələrinin əsasında inşa olunmuş Atəşgah qədim od məbədlərinin cizgilərini özündə birləşdirir. Mərkəzi ibadətgah rotonda formasında inşa olunub, bura yalnız kahinlərin daxil ola biləcəyi ritual və ayinləri keçirmək üçün ən müqəddəs yerlərdən biridir.

Geri

SƏRGİ ZALI

Copyright © |