AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONUNDA ATƏŞGAH MƏBƏDİ ƏRAZİSİNİN “ATƏŞGAH MƏBƏDİ” DÖVLƏT TARİX-MEMARLIQ QORUĞU ELAN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Ətraflı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAKI ŞƏHƏRİ SURAXANI RAYONUNDA ATƏŞGAH MƏBƏDİ ƏRAZİSİNİN “ATƏŞGAH MƏBƏDİ” DÖVLƏT TARİX-MEMARLIQ QORUĞU ELAN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN…